Birgül, çözücü ve çözünen etkileşimlerinin anlaşılmasının önemini dile getirdi. Çözelti bileşenlerinin çözücü ve çözünen olarak ikiye ayrıldığını belirterek, "Örneğin; su içinde bir miktar tuz çözündüğünde, su çözücü madde, tuz ise çözünen maddedir. Bir çözeltinin sıvı olması için çözelti bileşenlerinden en az birinin sıvı olması gerekir," ifadelerini kullandı. Çözünmenin, benzer moleküler yapıdaki bileşenlerin bir araya gelmesiyle gerçekleştiğini vurgulayan Birgül, polar moleküllerin polar çözücülerde, apolar moleküllerin ise apolar çözücülerde daha iyi çözüldüğünü belirtti.

Kimyasal türler arası etkileşimlere de değinen Birgül, "Çözücü ve çözünenin tanecikleri arasındaki etkileşimler, çözünme olayının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirler. Benzer-benzeri çözer ilkesine göre, genellikle polar maddeler polar maddeleri, apolar maddeler ise apolar molekülleri çözer," dedi. İyon-dipol ve dipol-indüklenmiş dipol etkileşimlerinin çözünme sürecinde önemli rol oynadığını belirten Birgül, öğrencilerin bu kavramları iyi anlamalarının sınavdaki başarılarını artıracağını söyledi.

Muhabir: Serkan Arutan