Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuklar oluşturuyor. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar oluştururken, %48,7'sini ise kız çocuklar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2022 yılında %26,5 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19,0 olacağı öngörüldü.

Sakarya nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfus oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yıl sonu itibarıyla, Sakarya nüfusu 1 milyon 080 bin 080 kişi iken bunun 267 bin 529'ünü çocuklar oluşturuyor.

Türkiye'de 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %44,3 oldu

2022 yılında toplam hanehalkı sayısı 26 milyon 75 bin 365 oldu. Hanelerin %44,3'ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin %70,3 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu ilin %29,0 ile Tunceli olduğu görüldü.

En az bir çocuk bulunan hanelerin %18,9'unda 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %15,4'ünde iki çocuk, %6,5'inde üç çocuk, %2,2'sinde dört çocuk, %1,3'ünde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

Sakarya 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %44,8 oldu

Sakarya ilinde 2022 yılında toplam hanehalkı sayısı 324 bin 722 oldu. Hanelerin %44,8'inde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Sakarya ilinde En az bir çocuk bulunan hanelerin %19,7'sinde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %16,7'sinde iki çocuk, %6,2'sinde üç çocuk, %1,5'inde dört çocuk, %0,7'sinde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 9 bin 11 oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre 2022 yılında Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 14 bin 141 olduğu görüldü. Mevcut koruyucu aile sayısı 7 bin 439, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 9 bin 11 oldu. Evlat edindirilen çocuk sayısı 2022 yılında 556 oldu.

En popüler erkek ismi Alparslan, kız ismi Zeynep oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Miraç; en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Asel ve Defne oldu. Doğan erkek bebeklerin 8 bin 332'sine Alparslan, 6 bin 370'ine Yusuf, 5 bin 43'üne Miraç, kız bebeklerin 8 bin 876'sına Zeynep, 6 bin 845'ine Asel, 6 bin 830'una ise Defne ismi verildi.

Türkiye'de 2022 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü. /Soner KİRAZ