İlteriş Kağan, Göktürk Kağanlığı'nın kurucularından biri olarak bilinir. Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babasıdır. Aşına soyundan gelen İlteriş Kağan, Türk halkının birleşmesi ve bağımsızlığını koruması için önemli bir rol oynamıştır.

Çin hâkimiyeti altında yaşayan Türk boylarını birleştirerek tek bir bayrak altında toplamasıyla tanınan İlteriş Kağan, yirmi yıl boyunca kırk yedi sefer düzenlemiş ve hiç yenilmediği rivayet edilmiştir.

İlteriş Kağan'ın yaşamı ve başarıları, Kültegin Yazıtı gibi tarihi kaynaklarda da detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Türk tarihinde önemli bir yer tutan İlteriş Kağan, Türk milletinin birleştirici gücünü ve liderlik vasıflarını simgelemektedir.

HABER MERKEZİ 

Editör: Haber Merkezi