Hz. Osman Neden ve Nasıl Şehit Edildi?

Hz. Osman, İslam'ın dört büyük halifesinden biri ve Peygamber Efendimizin damadı olarak büyük bir saygı ve sevgiyle anılmaktadır. Ancak, son dönemlerinde yönetimde ortaya çıkan bazı sorunlar, toplumda huzursuzluğa ve hoşnutsuzluğa neden olmuştur. Fetihlerin azalması, yönetimdeki bazı hatalar ve asabiyetin artması, Hz. Osman'ı hedef haline getirmiştir.

656 yılında Hz. Osman, Medine'de 22 gün boyunca asiler tarafından kuşatılmıştır. Sonunda, isyancılar tarafından şiddetle saldırıya uğramış ve  656 yılında Medine'de şehit edilmiştir. Bu olay, İslam toplumunda büyük bir sarsıntıya yol açmış ve sonraki dönemlerde iç karışıklıklara sebep olmuştur.

haber merkezi 

Editör: Haber Merkezi