ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi ( TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü toplam 4 kalem fren paneli satın alım ihalesi yapacaktır. 27 Şubat saat 15:00 tarihinde ihaleye çıkacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü-Genel Evrak Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.