Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm ülke seferber olurken yurtiçi ve yurtdışından yapılan yardımlar bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor. AFAD, Kızılay'a yapılan nakdi bağışların tamamı vergi tutarından indirilebilecek. Hem işletmeler hem de kira geliri, ücret geliri, faiz geliri olan vatandaşların yaptığı bağışlar, vergiye tabi kazançlardan indirilebilecek.

VERGİ İNDİRİMİ İÇİN DEKONT YETERLİ

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların vergi boyutuna ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Buna göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunu kapsamında Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınacak.

AFAD, Türk Kızılay tarafından ilan edilen hesaplara yapılan bağışların indirilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak. Ayni bağışlar AFAD ve yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılabiliyor.

KDV HESAPLANMAYACAK

Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla indirim konusu yapılabilecek. Yine söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak.

Bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecek. Gıda bankacılığı yapan vakıf, derneklere yapılan gıda, giyecek, yiyecek gibi ayni bağışların maliyet bedelinin tamamı da vergi matrahından düşürülüyor. Gıda bankalarına yapılan bağışların kazançtan düşürülmesi iççin mutlaka bu kuruluşlar adına kesilen fatura ile belgelendirilmesi, taşıma için sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu bulunuyor.

HASTANE, OKUL İNŞAATLARINA İNDİRİM

Önümüzdeki dönemde depremin zarar verdiği 10 ilde yerleşim bölgelerinin yeniden inşa süreci başlayacak. Yasaya göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, belediye, köylere bağışlanan okul, hastane, öğrenci yurdu, çocuk yurdu gibi yapıların inşası için yapılan harcamaların tamamı vergi tutarından düşürülecek. Söz konusu yapıların inşası için verilen bağış, yardımlar da vergi matrahından düşülecek.