BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

2024/2. Dönem bekçi alımı başvuruları için henüz bir açıklama yapılmadı. 

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2023/1. Dönem Bekçilik başvuru koşulları şu şekilde belirlenmişti:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmış, adayların en az lise mezunu olmaları, boy uzunluklarının en az 167 cm olması, beden kitle indekslerinin 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olması gerekmekteydi.

Başvuruda bulunulan il sınırları içinde en az bir yıldır ikamet etme, askerlik görevini tamamlama, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurma (18.01.2005 tarihinde veya daha önce doğmuş olma) ve 31 yaşından gün almama (18.01.1993 tarihinde veya daha sonra doğmuş olma) şartları da aranan diğer kriterler arasındaydı.

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

-Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

-Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

-Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

HABER MERKEZİ 

Editör: Haber Merkezi