Balamir kimdir? Balamir ne zaman yaşadı? Balamir hangi devlette yaşadı? Balamir tarihte ne yaptı?

Balamir Kağan, Batı Hunları veya Avrupa Hun Devleti'nin bilinen kurucusudur. Çiçi Yabgu'nun dokuzuncu, Mete Han'ın ise on beşinci göbekten torunu olan Balamir Kağan aynı zamanda Oğuzların atasıdır. İsmi "balam ber" yani "oğlan çocuk veren" anlamına gelir. Balamir Kağan, Kavimler Göçü'nün başlamasına da katkıda bulunmuştur.

Kuzey Hun Devleti'nin çöküşünden sonra, Türkler Dinyeper Nehri ve Aral Gölü çevresinde toplandılar. Orta Asya'dan batıya doğru göç eden Hunlar, Balamir liderliğinde harekete geçerek önce Alan bölgesini ele geçirdiler ve 374 yılında İtil Nehri'ne kadar ilerlediler. Hunlar, İtil Nehri'ni geçerek Ostrogotları ve Vizigotları mağlup ettiler, bu da Ostrogot ve Vizigotların Avrupa içlerine doğru göç etmelerine neden oldu. Balamir Kağan'ın liderliğindeki Hunlar, Avrupa Hun Devleti'nin sınırlarını genişleterek Von-Dolga bölgesinde yaşayan İskitleri kontrol altına aldılar.

Balamir Kağan, Avrupa Hun Devleti'nin temel dış politikasını belirleyen bir liderdi. Bu politika, Doğu Roma İmparatorluğu'nun kontrol altında tutulmasına ve Batı Roma İmparatorluğu ile dostane ilişkilerin sürdürülmesine dayanıyordu. Bu politika, Balamir döneminde başladı ve ondan sonra gelen kağanlar tarafından da devam ettirildi. Ancak, Attila döneminde bu politika terk edilerek Batı Roma İmparatorluğu'na karşı saldırgan bir politika izlendi.

Attila'nın ölümünden sonra, Avrupa Hun Devleti için çözülme dönemi başladı ve taht kavgaları yaşandı.

Avrupa Hunları 469 yılında tarih sahnesinden silindi.

Haber Merkezi 

Editör: Haber Merkezi