ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre  Sakarya Üniversitesi elektrik üniteleri (Trafo, Jeneratör, Ups, Kompanzasyon, Şönt Reaktör, Bariyer Ve Otomatik Kapı Sistemleri) parçasız periyodik bakım onarımları ve çalışır durumda tutulmaları işi hizmet alım ihalesi yapacaktır. 31 Mart saat 10:00 tarihinde ihaleye çıkacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.