7 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Uludağ Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2023/60)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)

–– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2023 Tarihli ve 2020/21022 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2023 Tarihli ve 2021/39964 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETEYİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN! 

HABER MERKEZİ 

Editör: Haber Merkezi