YASAMA BÖLÜMÜ 

TBMM KARARI 

1411 İsrail’in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ 

YARGITAY KARARI 

–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Fotoğraf: Sosyal medya

Kaynak: Resmi Gazete