27 ŞUBAT 2024 HUBUBAT FİYATLARI

Arpa: 🌾 7.0000 TL 🌾 7.6790 TL 🌾 7.4937 TL 🌾 8 Adet 🌾 161,000 KG

Diğer Beyaz Buğday: 🌾 8.0000 TL 🌾 8.7580 TL 🌾 8.3458 TL 🌾 3 Adet 🌾 57,000 KG

Diğer Kırmızı Buğday: 🌾 8.6010 TL 🌾 8.6010 TL 🌾 8.6010 TL 🌾 1 Adet 🌾 10,000 KG

Kırmızı Sert Buğday: 🌾 8.2690 TL 🌾 11.3600 TL 🌾 9.7146 TL 🌾 5 Adet 🌾 110,000 KG

Makarnalık Buğday: 🌾 9.6520 TL 🌾 10.3760 TL 🌾 10.0807 TL 🌾 8 Adet 🌾 215,000 KG

Mısır: 🌽 6.2300 TL 🌽 7.0100 TL 🌽 6.8429 TL 🌽 33 Adet 🌽 981,000 KG

Kaynak: Yeni Sakarya Haber Merkezi