23 MAYIS 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Arıcılık Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/15)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Fotoğraf: sosyal medya

Kaynak: Resmi Gazete