16 ARALIK 2023 RESMİ GAZETE

Kanun No. 7481 Kabul Tarihi: 28/11/2023 MADDE 1- (1) 3 Mart 2016 tarihinde Konakri’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür...

13 Aralık 2023 Resmi Gazeteyi okumak için tıklayın!!! 

Editör: Haber Merkezi