EKONOMİ HABERLERİ Bu haber 1150 kez okundu
27 Ekim 2020, Salı - 12.51

Yeni düzenleme! Alım-satım esasları değişiyor

Gayrimenkul vergilendirmesinde bir dönem sona eriyor.

Yeni düzenleme! Alım-satım esasları değişiyor

Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas  alınan alım satım değerinin belirlenmesi ile gayrimenkul sahipliği üzerinden  alınan vergilere ilişkin yeniden çalışma yapılacak.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan  yaptığı derlemeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele  kapsamında etkin şekilde kullanılan maliye politikası, program döneminde ekonomik  toparlanmaya zarar vermeyecek şekilde sıkılaştırılmaya başlanacak.

Programda yer alan hedefler kapsamında, harcamaların etkililik,  ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanması için harcama gözden  geçirmeleri yapılacak. Harcamaların gözden geçirilmesi için yöntem ve araçlar  geliştirilecek.

Gözden geçirmeler sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye  edilecek. Bu yolla oluşturulacak mali alan öncelikli harcama alanlarına  ayrılacak.

Kamu personeli daha verimli kullanılacak, çalışan memnuniyeti  artırılacak, kamu personelinin mali ve sosyal hakları makroekonomik politikalarla  uyumlu şekilde belirlenecek. Kamu personelinin daha verimli çalışabilmesini  teminen mesleki ve kişisel eğitim planlarının hazırlanmasına destek olması için  geliştirilen araçların kullanımı yaygınlaştırılacak.

KAMU İHALELERİ İÇİN YETERLİLİK SİSTEMİ
Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak üzere kamu ihale ve  sözleşme süreçleri iyileştirilerek rekabet artırılacak. Kamu ihalelerine yönelik  yapılacak düzenlemeyle belirli parasal limitler ve alım türleri bazında  Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin  yeterliklerine uygun sınıflandırılmasına yönelik sistem geliştirilecek. İhalelere  katılımda bu sınıflandırmanın dikkate alınması sağlanacak.

Taşıt Kanunu, taşıt yönetiminde etkinlik ve verimliliği gözetecek  şekilde güncellenecek. Kamu Filo Yönetim Sistemi Projesi'nin uygulama modelleri  merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine yaygınlaştırılacak.

VERGİSEL TEŞVİKLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte  değerlendirilecek, vergi harcaması nitelikli düzenlemeler gözden geçirilerek  etkin olmayanlar kademeli olarak kaldırılacak. Bu teşviklerin vergisel etkileri  tespit edilecek.

Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve  hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde sistemde revizyonlar  gerçekleştirilecek.

Kapsam, matrah ve vergi oranlarının yeniden düzenlenmesiyle doğrudan  vergilerin, vergi gelirleri içindeki payında artış sağlanacak. Kapsam, matrah ve  vergi oranlarına yönelik çalışmalar yapılacak.

GAYRİMENKUL VERGİLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf  araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek.  Kişilere ait gayrimenkullerden alınan vergilerin, ülke düzeyinde tasarrufun  teşviki ve kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi için kullanılması  amaçlanırken, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için konuya ilişkin ilgili  mevzuat taramaları yapılarak bu yöndeki düzenlemeler gözden geçirilecek.

Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri  artırılacak. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım  değerinin belirlenmesine ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokularak  vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecek. Bu çerçevede ilgili  bakanlıklar, sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemelerle gerekli  altyapıyı birlikte oluşturacak.

YORUM EKLE

Haberler

Haber aranıyor...

Köşe Yazıları

Köşe yazısı aranıyor...