BİLİRKİŞİ TARAFINDAN RAPOR HAZIRLANDI
Sakarya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yayınlanan ilanda bilirkişi tarafından rapor hazırlandığı ve davalılara tebliğ edildiği belirtildi. Raporda SAGİAD üyesi olan davalıların, dernek merkezini boşaltarak fiilen faaliyetine son verdikleri halde, usulüne uygun olarak derneğin feshi ile tasfiye işlemlerini yapmamaları nedeni ile, derneğin iktisadi işletmesinin kasasında bulunması gereken 9.369,84 TL meblağın akıbeti hakkında da gereken bilgi ve belgeyi sunmamaları nedeni ile Mahkemece yapılan tüm araştırmalara rağmen adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verildiği belirtildi.

Mahkeme tarafından yayınlanan söz konusu ilanda şu ifadelere yer verildi: 

“Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından, davalılar A.G., D.U., M.A., O.B., S.A, S.Y ve Z.K., aleyhine Kurum Zararı Nedeniyle Alacak davası açıldığı; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve mernis adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Mahkemece yapılan tüm araştırmalara rağmen adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememiz dava dosyasında alınan hesaplama bilirkişisi Ömer Ayata tarafından düzenlenen 09/05/2022 tarihli bilirkişi raporu özetle; 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 3 sayılı listede kapatılan, Sakarya Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneğinin yönetim kurulu üyesi olan davalıların, dernek merkezini boşaltarak fiilen faaliyetine son verdikleri halde, usulüne uygun olarak derneğin feshi ile tasfiye işlemlerini yapmamaları nedeni ile, derneğin iktisadi işletmesinin kasasında bulunması gereken 9.369,84 TL meblağın akıbeti hakkında da gereken bilgi ve belgeyi sunmamaları nedeni ile uhdelerinde bulunduğunun kabulüne göre sorumluluklarının olduğunun dair düzenlenen rapor tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.”