SEÇME TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİ (66)  

10 Ekim 2020, Cumartesi - 11.02

OSMAN KARAGÜZEL

        Atalarımız söylenmesi gereken her şeyi söylemiş. Bize sadece ders almak kalmış. “Ders alınsaydı, tekerrür eder miydi tarih!” Ne mutlu ders alanlara.  

          İşte her biri ders veren 66. yazımıza konu atasözleri:    

        *Tekeden süt çıkarır. 

          *Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. 

          *Telli bebek gibi her gün giyinir. 

          *TELLAL AĞZI GİBİ DURMAZ SÖYLER. 

          *Temelsiz bina, tez yıkılır. 

          *Tembele her gün bayram. 

           *Tembele iş buyur ki sana akıl öğretsin. 

           *TEMCİT PİLAVI GİBİ ISITIR ISITIR YER. 

           *Tembele “kapını ört” demişler, “Yel eser örter” demiş. 

           *Tembeli oduna göndermişler, dağı yüklenip gelmiş. 

           *Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. 

            *TENCERE DİBİN KARA, SENİNKİ BENDEN KARA. 

            *Tencerede pişirir, kapağında yer. 

            *Terazi dili gibi iki yana oynar. 

            *Terazi var, tartı var, her bir şeyin vakti var. 

            *TERBİYESİZ İNSAN, KALAYSIZ KAP GİBİDİR. 

            *Tereciye tere satılmaz. 

            *Tereyağından kıl çeker gibi. 

            *Terzi kendi söküğünü dikemez. 

            *TIYNETİ PAK OLANDAN KEDER GELMEZ. 

              *Terzinin işi kötü, ayıbını örten ütü. 

              *Testi kırılsa, kulpu elinde kalır. 

              *Testiyi kıran da suyu getiren de bir. 

              *TİLKİ GİBİ HİLEKAR. 

              *Tevekkelin gemisi batmaz. 

              *Tımar sipahisi züğürtledikçe eski defteri yoklatır. 

               *Tımarhane kaçkını. 

               *TEZ BİNEN TEZ İNER. 

               *Tıraş olsun da başına sürsün. 

               *Tırnağın varsa başını kaşı. 

               *Tilki iki defa tuzağa düşmez. 

                *TERBİYESİZ İNSAN RUHSUZ CESET GİBİDİR. 

                *Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider. 

                *Tilki yatağını bilir. 

                *Tilkiler kürkçü dükkanında buluşurlar. 

                *TOK AÇIN HALİNDEN BİLMEZ. 

                *Tilkinin dönüp geleceği yer, kürkçü dükkanıdır. 

                *Tilkinin yüz meseli varmış, doksan dokuzu tavuk üstüne. 

                 *Tilkiye tavuk kebabı yer misin? demişler, adamın güleceğini getiriyorsunuz, demiş. 

                  *TOK İKEN YEMEK YİYEN, MEZARINI DİŞİYLE KAZAR. 

                *Tilkiye tavuk, kurda koyun ısmarlamağa benzer. 

                *Tok ahmağa, aç akıllı nasihat verir. 

                *Tok eve gelin geldi. 

                *TOK AĞIRLAMASI GÜÇ OLUR. 

                *Topa alışan deve, davuldan ürkmez. 

                *Topal arının bal yapmasına döndü. 

                *Toprağa yapışsa altın olur. 

                *TOPALLA GEZEN AKSAMAK ÖĞRENİR. 

                *Tosya’ya pirince giderken, evdeki bulgurdan oldu. 

                *Tuğlacıya güneş, çiftçiye yağmur. 

                *Turnayı gözünden vurur. 

                *TÖVBE, EHL-İ İSYANA RAHMETTİR. 

                *Turp ektim, şalgam çıktı. 

                *Turpun sıkısından seyreği iyidir. 

                *Tut kelin perçeminden. 

                *TÖVBE KAPILARI HER ZAMAN AÇIKTIR. 

                *Tutamadığı kuşu azat eder. 

                *Tuttuğun hırsızı getir, gelmiyor, sen gel, bırakmıyor. 

                *Tuttuğunu koparır. 

                *TUT DEDİĞİMİ YUTAR. 

                  KAYNAK: Türk Atasözleri ve Deyimleri 2, Milli Kütüphane Başkanlığı. 

  

YORUM EKLE

Haberler

Haber aranıyor...

Köşe Yazıları

Köşe yazısı aranıyor...