SEÇME TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİ (53)

27 Haziran 2020, Cumartesi - 23.45

OSMAN KARAGÜZEL

          *Mıknatıs gibi insanı kendine cezbeder.
            *Mısır’a kaçtı kurtulamadı.
            *Mısır’a şeker götürür.
            *MISIRI GİTTİ KOÇANI KALDI.
            *Mızıkçılık eder.
            *Mızıkçılık ile oyun oynanmaz!
            *Minare gibi adam.
            *MIZIKÇI İLE OYUN OYNANMAZ.
            *Minare gölgesi.
            *Minare kırığı gibi ne durursun.
            *Miras helal, hele al demişler.
            *MİNAREDEN MİNAREYE İP YETİŞİR, SANA LAKIRDI YETİŞMEZ.
            *Misafir çarşafı gibi her gelenin altına yayılır.
            *Misafir kısmeti ile gelir.
            *Misafir misafir üzerine olur, ev ev üzerine olmaz.
            *MİNAREYİ ÇALAN, KILIFINI HAZIRLAR.
            *Misafir umduğunu yemez, bulduğunu yer.
            *Misafir üç gün misafirdir.
            *Misafiri horoz olanın, ambarında arpa mı kalır?
            *MİNNET GİBİ AĞIR YÜK OLMAZ.
            *Misafirin akılsızı, ev sahibini ağırlar.
            *Misafirin gölgesi ağırdır.
            *Misk ile anber, Arzu ile Kanber!
            *MİRİ MALI, BALIĞIN KILÇIĞI BOĞAZDA KALIR.
            *Misk yerini belli eder.
            *Mizaca göre şerbet verir.
            *Muamelecinin yatacak yeri yoktur.
            *MUHABBETTEN “MUHAMMET” OLDU HASIL.
            *Muhabbet çeken bilir.
            *Muhabbet şirket kabul etmez.
            *Muhallebici çocuğu.
            *MUHABBET İKİ BAŞTAN OLUR.
            *Mum dibi karanlık olur.
            *Mum gibi doğru.
            *Mum yanmayınca pervane yanmaz.
            *MÜFLİS OLUP DÜŞÜNMEKTENSE, UYUZ OLUP KAŞINMAK YEĞDİR.
            *Mumya gibi sarı.
            *Muradın elinden ne kurtulur.
            *Mübaşir gibi başından ayrılmaz.
            *MÜFLİSTEN AKÇE TALEP ETMEK ABESTİR.
            *Mücazat (ceza) amele göredir.
            *Müflis bezirgan gibi eski defterleri karıştırır.
            *Müflis sarrafın, batakçı müşterisi!
            *MÜDARADAN IRAK OLAN, ALLAH’A YAKIN OLUR.
            *Mülk ortaklık kabul etmez.
                *Mülk sahibi ne yapacağını bilir.
                *Mültezim gibi gözü herkesin malında.
                *MÜHÜR KİMDE İSE SÜLEMAN ODUR.
                *Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni.
                *Mürüvetsiz insan suyu çekilmiş değirmene benzer.
                *Mürüvvete endaze olmaz.
                *MÜMİN KİMSENİN DARGINLIĞI,  TÜLBENT KURUYUNCAYA KADARDIR!
                *Münafıkın gözü elindedir.
                *Müminin duasına, gökteki melekler amin der.
                *Mürekkep yalamış.
                *MÜMİNE EZİYET HARAMDIR.
                *Nabza göre şerbet verir.
                *Nadan elinden su içme, ab-ı hayat olsa da.
                *Nadan ile sohbet etme, gir kapıyı rezele.
                *MÜRAİ DOSTTAN, DOĞRU SÖZLÜ DÜŞMAN YEĞDİR.
                *Nadan ile ye, iç, sohbet etme.
                *Nadan nasihati, çiğ et gibidir.
                *Nakesin dostu olmaz.
                *NADAN İLE SOHBET ETMEKTEN, ARİFLERLE TAŞ TAŞIMAK DAHA HAYIRLIDIR.
                *Nal ile mıh arasında kalmışçasına darlıkta.
                *Nalbant  gibi  kah nalına, kah mıhına vurur.
                *Nalıncı keseri gibi eğri.
                *NALINCI KESERİ GİBİ HEP ÖNÜNE YONTAR!
                *Nalları dikti.
                *Namaz, adamı yabandan komaz.
                *Namaz kıla kıla, alnı mı aşınmış?
                *NAMAZA MEYLİ OLMAYANIN, KULAĞINA EZAN SESİ NEYLESİN?
                  KAYNAK: Türk Atasözleri ve Deyimleri 2, Milli Kütüphane Başkanlığı
 
 
 

YORUM EKLE

Haberler

Haber aranıyor...

Köşe Yazıları

Köşe yazısı aranıyor...