Nardugan Bayramı nedir? Nardugan Bayramı  ne zaman? 

Nardugan, Türk toplumlarının farklı tarihlerde ve şekillerde kutladığı bir bayramdır. Başkurtlar, Kazan Tatarları ve Çuvaşlar için Nevruz'un karşılığıdır ve genellikle 21 Mart'ta kutlanırken, Kreşinler ise Nardugan'ı 7-12 Ocak'ta kutluyor.

Nardugan Bayrami Nedir

İslamiyet öncesi dönemde Türkler'in her yıl 21 Aralık'ta kış gündönümü bayramı olarak Nardugan'ı kutladığı ve bu bayramın Hristiyanlık'taki Noel yortusunun atası olduğu iddia edilmişti.

Bazı uzmanlar, bu bayramın Avrupa, Orta Asya ve Sibirya pagan topluluklarında görülen kış gündönümü şenliklerinin bir parçası olduğunu ve Antik Yunan'da Dionysos, Antik Roma'da ise Satürnalya adıyla kutlandığını belirtmiştir.

Türkologlar, İslamiyet öncesi Türkler'in böyle bir bayram kutladığını gösteren tarihi bir belgenin olmadığını ve Nardugan bayramının Hristiyanlığa girmiş veya kültürel olarak etkilenmiş Türk kökenli topluluklar tarafından kutlandığını savunmuşlardır. Ayaz Ata figürü de bu bağlamda, Rus mitolojisindeki Ded Moroz'un karşılığı olarak ilişkilendirilmiştir.

Haber Merkezi 

Editör: Haber Merkezi