SEÇİLECEK YENİ MECLİS VE “CUMHURUN BAŞI”NDAN İSTEKLERİMİZ(1)

OSMAN KARAGÜZEL


              Yeni Meclis ve “Cumhurun Başı”ndan istek ve beklentilerimizi, “dahilde (ülkemiz içinde) ve hariçte ( ülke dışında)olmak üzere,  iki başlık altında toplayarak sunmaya çalışacağız.

              Bu yazımızda, ilkini, yani dahilde, yurdumuz ve milletimiz için yapılması gerekenleri  sıralamaya çalışalım.

              1-Öncelikle bir milletin ve devletin ayakta kalabilmesi için olmazsa olmaz olan “ADALET”in, tam anlamıyla, eksiksiz  olarak tesis edilmesi. Tam bağımsız, adaletli, tarafsız, hukukun egemen olduğu, herkesin güvendiği ve güven kapısı olarak gördüğü, tüm siyasi müdahale ve mülahazalardan uzak, hızlı işleyen, caydırıcı, “hak” teslim edici, vicdanları rahatlatan, “kanun önünde eşitlik ilkesini” tam tesis eden, güven veren bir ADALET ve YARGI sisteminin oluşturulması.

             2- Kasten adam öldürme, terör, vatana ihanet ve zorla tecavüz suçlarına yönelik, çok adil bir yargılama ile “idam” kanunun yeniden ihyası.

            3- Terörle mücadelede sorunun kaynağına inilmesi, bataklığın kurutulması, bölge insanımızın azami derecede korunması, acılarının paylaşılması ve her türlü kardeşlik desteğinin verilmesi, OHAL’in bir önce sonlandırılması. FETO kalkışmasında, sn. c.başkanının tasnif ve isimlendirmesiyle, “ibadet” kısmının ayrı tutulması, bu insanların terörist olarak görülmesine son verilmesi ve mağduriyetlerinin önlenmesi.

            4- “YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI” erkini birbirinden ayıran, her birinin, birbirinden bağımsız ve adil bir  şekilde işlemesinin sağlanması.

            5-Yönetimde “ŞURA ve İSTİŞARE” ilkesinin benimsenmesi ve işletilmesi.

            6-Siyasi partiler kanununun değiştirilmesi, parti teşkilat yöneticilerinin, millet vekili ve belediye başkan adaylarının  halk tarafından şeffaf bir şekilde belirlenmesi, Genel Başkan tasallutunun kaldırılması, tercihli oy sisteminin oluşturulması.

             7- Seçim barajının % 5 veya 7’ye düşürülmesi, ama bunun altında oy alanlara da temsil adalet için, her % 1 oya bir vekil verecek şekilde bir yasal düzenlemenin yapılması.

             8-İstisnai durumlar hariç, m.v.ve bel. başkanlarının “bir dönemle” çok başarılı ise “iki” dönemle sınırlandırılması,  parti yöneticilerinin de bu kapsama alınması.

            9- İnşaat ve betona dayalı, kolaylık ve konfor sağlayan ulaşım yatırımları yerine, başta TARIM ve SANAYİ olmak üzere, üretim ve istihdam sağlayan, işsizliğe, kendine yeterliliğe çare olan, bağımsızlığımızı artıran, dışa bağımlılığı ve ithalatı azaltan, ihracatı artıranlara ağırlık verilmesi. Bu bağlamda, inşaat, yol ve köprü gibi yatırımlardan, başlamış ve yol almış olanlara devam edilmesi, başlamamış olanların ise durdurularak, üretim yatırımlarına geçilmesi.

           10-Vatan ve millet varlığımızın, dış tehditlere karşı  yegane bekçisi Ordumuzun itibarının en yüksek seviyede tutulması, her alanda güçlendirilmesi, milli savunma sanayimizin önceliklerinde önüne alınarak süratle kurulması ve güçlendirilmesi.

           11-Milli varlığımız olan sanayi tesislerimizi özelleştirmeden vazgeçip, çalışana ve halka açılarak özerkleştirilmesi ve Tarım bakanımızın “Kendi gıdasını üretemeyen devletler bağımsız olamaz” ilkesinden hareketle, başta şeker fab. olmak üzere, özelleştirilen tüm sanayi tesislerinin, beş yıllık bir süre ile üretime devam etme şartının kaldırılarak,  ila nihaye üretime devam etmelerinin sağlanması, bu konuda gerekli tedbir ve teşviklerin verilmesi.

           12-Ziraat, mera  ve orman alanlarının korunması, son yıllarda yaygınlaşan betonlaşmadan kurtarılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması.

              13- 1970’li yıllarda kendine yeterli, buğday, et ve saman üreten, günümüzde ise bunları dışarıdan satın alan garabete son verilmesi. Organik  ziraat ve hayvancılığın ivedilikle ele alınması ve geliştirilip, desteklenmesi.

              14-Eğitimde test ve ezberciliğe dayanan sistem yerine, anlayan, anlatabilen, analiz edebilen ve yazabilen sisteme geçilmesi, milli eğitimin yazboz tahtası olmaktan kurtarılması, bilgi ve ilmi geliştiren, araştırmacı ve keşfedici, yüksek ahlaklı, irfanlı, hikmetli ve faziletli talebe yetiştirmeye yönelik bir sisteme doğru yol alınması.

              15- Eğitimde, sınıfta kalma sisteminin etkin olarak uygulanması, hak ederek geçme sistemine geçilmesi, talebenin kulağına tuttu diye öğretmeni şiddet uygulamasının içine sokup, talebe karşısında aciz bırakacak mevcut sistemden vazgeçip, öğretmenin güçlü, caydırıcı ve disiplini sağlayıcı konuma getirilmesi. Muallim kalitesini de artıracak, en kabiliyetli çocukların öğretmen olmasını sağlayacak tedbir ve teşviklerin sağlanması.

              16- Fakir zengin ayrımını ortaya çıkaran, zengin kıyafetler giyen talebe karşısında fakir talebeyi zedeleyen, özendiren ve tahrik eden serbest kıyafet uygulamasından vazgeçip, öğrenci olduğunun işaretini de ortaya koyan ve olmayandan ayırabilen, asgari,  basit ve sade bir umumi tek tip kıyafete geçilmesi.

              17- Yolsuzluğun önüne geçilecek, etkin ve caydırıcı idari ve yasal tedbirlerin alınması.

              18-Tüm devlet ihalelerinin şeffaf hale getirilmesi, şartları yerine getiren ve yeterliliğe sahip herkesin eşit şartlarda ihalelere girebildiği, ihaleyi alanlarında, fen ve sanat kaidelerine uygun iş yapmalarından zerre taviz vermeden kontrolünün sağlanması.

             19- Başta belediyeler olmak üzere, tüm kurumlarda, en üstten en alta kadar herkesin mal beyanında bulunarak, yeni mal edinmelerinin çok iyi izlenmesi, araştırılması.

             20- Yoksulluğu ortadan kaldıracak tüm tedbirlerin alınması, açlık ve yoksulluk sınırının altında kimsenin bırakılmaması.

             21- Gelirde ve vergide sosyal adaletin sağlanması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması.

             22- Başta belediyeler ve tüm kurumlar olmak üzere, tüm ülkede ve herkesin lüks ve israftan uzak durması, bir kuruş, bir parke taşının bile israf edilmesini önleyecek tedbirlerin alınması. Kamu kurumlarında ivedilikle araba saltanatına ve israfına son verilmesi.

             23- Güvenlik görevlilerinin ( polis ve jandarma v.s )daha yetkili, etkin ve  caydırıcı hale getirilmesi.Keyfiliğin de  önüne geçilerek, Batı’daki güçlü konuma getirilmesi.

             24- İnsanlarımızın harama, kötülüğe, asayişi tehdit etmeye, suç işlemeye ve yanlışa yönelmesini engelleyecek “ ilahi müeyyide” inancının etkin ve yaygın olarak verilmesi yanında, işi manevi kontrole bırakmadan,“kanun otoritesinin” de tavizsiz uygulanması.

             25- Başta siyasiler olarak, tüm kesimlerin,  yazılı, görsel ve sosyal basının ayrıştırıcı, ötekileştirici, nefret ettirici, düşmanlaştırıcı, birlik ve beraberliği zedeleyici, kardeşliğe zarar verici konuşma, yazı, yayın  veya haberlerden süratle uzaklaştırılması.

             24- Büyük oranda yaygınlaşan “ahlaki bozulma ve çürümenin” ivedilikle önüne geçecek tedbirlerin alınması, “Ahlak ve Adaletin” öncelenmesi.

             25-Ailenin korunması ve kollanması, artan boşanma vakalarının nedenleri üzerinde durulup, önüne geçilmesi, evlilik ,aile, çocuk eğitimi, sağlığı ve yetiştirilmesi konularında “evlilik okulu” açılması ve oradan sertifika almadan nikah kıyılmaması.

              Gelecek yazımızda bu konuya devam edeceğiz inşallah.

6 Haziran 2018 , Çarşamba
YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.

 

 

YAZARLAR

Zeki AYDINTEPE

ŞABAN YILDIRIM VE İKİNCİ BAHAR

Çok Okunanlar
  1. Bugün
  2. Dün

Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Arşivde Ara