KAVGA

3 Haziran 2020, Çarşamba - 17.39

LÜTFİ SALKIM

Adamlar yüz yıl mezhep ayırımı ile , İncili herkesin kendine göre yorumlayıp uygulayıp milletlerini kandırarak ve hatta istismar ederek  derebeyliklerini devam ettirmek için halkları biri birileriyle savaştırmış ve kendi hükümranlıklarını devam ettirmeye uğraşmışlar.(yüz yıl savaşları) FATİH SULTAN MEHMET İstanbul u 1453  Mayısında Osmanlı topraklarına katıp Akdeniz i Türk gölü yapınca , bir araya gelerek dünyayı keşfetmeye çıkmış ve biri birilerini öldüreceklerine dünyayı soymaya karar vermişler. Keşifler böylece başlamış. Amerika kıtası Kolomb tarafından 1492 de keşfedilmiş.  Bize de gemisinin adı olan SANTA MARİA’yı Armut ismi olarak takmak kalmış.
Uzak doğunun keşfi ve sömürülmesi Portekiz in 1511 yılında Malakka'yı işgal etmesiyle başlamış diyebiliriz. Fetihten 60 yıl sonra  Bundan sonra İspanya, Hollanda ve İngilizler ülkeyi istilâ ettiler. Bu devletler Endonezya’yı sömürmenin yanı sıra Hindistan’ı da sömürgelerine katmak için üs olarak kullanmakta idiler. On altıncı asrın sonlarında Hollandalılar, Doğu Hindistan, Cava ve Moluk’da kurdukları şirketlerle bölge ticaretini ele geçirdiler. Bunun yanı sıra Cakarta’ya üs kurmalarıyla Hollanda’nın bölgedeki nüfuzu arttı. Diğer sömürgeci devletlerin anlaşmaları neticesinde 18. asrın sonlarında Hollanda ülkeyi tam manasıyla egemenliği altına almıştır. 1900’lü senelerin başlarından başlayıp gün geçtikçe anti-emperyalist fikirlerin kuvvetlenmesi sonucu Hollanda sömürgeciliğine karşı, milliyetçilik ve bağımsızlık mücadelesi fiilen başladı. Bu mücadelenin önde gelen liderlerinden Ahmed Sukarno 1927’de kurulan Milliyetçi Partinin başkanı oldu. Endonezya halkının başlattıkları ve her geçen gün kuvvet kazanan bağımsızlık mücadelesi karşısında Hollanda endişeye düştü. Halk tamamen Hollandalı sömürgecilerin menfaatleri doğrultusunda yönetilmekteydi. İkinci Dünya Savaşında Japonya, Endonezya’yı işgal etti. Siyasi olarak Japonlar ülke halkının Hollandalılara karşı yaptıkları bağımsızlık mücadelesini desteklediler. Japonlar, milliyetçilerin hükûmet kurmalarına müsaade etti.
17 Ağustos 1945’te Japonların teslim olmalarıyla Endonezya’da Ahmed Sukarno başkanlığında bir hükûmet kurularak bağımsızlıklarını ilân ettiler.
1511-1945 dört yüz elli sene sömürdüler ve hala devam ediyorlar. Dikkat hepsi İstanbul un fethinden sonra başlamış. Bir de ülkelere bakın Hollanda, Portekiz, İngiltere. Avrupa nerede Endonezya. Hindistan nerede.
Bu keşiflerden sonra Avrupalı derebeyleri VESTFALYA anlaşmasını da1648 yılında imzalayarak biri birilerini MEZHEP ve küçük fikir ayrılıklarından öldürmeyi bırakıp oturup konuşup bu defteri kapatmış eldeki ve dünyadaki kaynakları kullanarak bu günkü sözde AVRUPA MEDENİYETİ ni kurmuşlar.
Müminler ancak kardeştir. Emri tepemizde dururken tahrif edilemeyen tek kitap elimizde bize bakıyor. Gelen son RESUL içimizde Biz bin senedir 400 fırka ile hala biri birimizi öldürmeye uğraşıyoruz.  Cennet bizimdir diyoruz. Hayırlı olsun. Fatih in İstanbul u fethine bir de böyle bakalım dedim. Ne zaman anlayacağız ki bizim bizden başka dostumuz yok. Hala Avrupalı olmaya çalışıp kendi değerlerini küçük görenleri anlayamıyorum. Sen sen olmazsan başka bir şey olamazsın. Adamlar toplamı iki gram bile gelmeyen bir virüsle dünyayı yeniden dizayn etmeye uğraşıyorlar. Biz biri birimizi öldürüyoruz.

YORUM EKLE

Haberler

Haber aranıyor...

Köşe Yazıları

Köşe yazısı aranıyor...