GÜNDEM HABERLERİ Bu haber 402 kez okundu
16 Eylül 2020, Çarşamba - 10.06

İstanbul Trafik Kazası Avukatı

İstanbul Trafik Kazası Avukatı

İstanbul trafik kazası avukatının en çok olduğu şehirdir. Çünkü artık herkesin de bildiği üzere, İstanbul denince akla ilk gelen şeylerden biri de trafiğidir. Özellikle son 10 yılda, trafikteki araç sayısının hızla artmaya devam etmesiyle birlikte bu sorun çözüme kavuşmaktan çok uzak görünmektedir. Trafiğin insanların hayatına en büyük etkilerinden biri de, trafik kazalarıdır.

 Trafik kazaları aslında hepimizin gözüne sıradan olaylar olarak gözükse de istatistiklere bakacak olursak ölümlerin gerçekleşmesinin en büyük sebeplerindendir. Tabii ki bu durum, bu kazalarda taraflar arasında ve taraflar ve devlet arasında adaleti sağlamakla yükümlü olan hukukun ve hukukçuların omuzlarındaki yükü giderek artırmaktadır. Bir trafik kazası sonucu bir tarafın ödemekle yükümlü olduğu para bedeli, kazaya karışan araçların modellerine ve kazada oluşan hasarın büyüklüğüne oranla belki birkaç bin Türk lirası da olabilir, birkaç milyon Türk lirası da olabilir.

Fakat bazen kazalar sonucu yaralanmalar ve hatta ölümler meydana gelebildiği için, bir tarafın ödeyeceği bedel ömründen birkaç ay, hatta belki uzun seneler gibi değeri parayla ölçülemeyecek şeyler de olabilir.  Çünkü bir trafik kazasında, bir sürücünün dikkatsiz davranışı ve/veya ihmali sonucu kazaya ve kaza sonucunda karşı araçtaki kişi/kişilerin yaralanmasına veya ölümüne sebebiyet vermesi 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun taksirle yaralama suçuna (TCK m.89) ve/veya taksirle öldürme suçuna (TCK m.85) sebebiyet verebilir. Bu durumda tarafa verilebilecek ceza taksirle yaralama suçu için üç aydan bir yıla kadar ve taksirle öldürme suçu için iki yıldan altı yıla kadar olabilir.

Trafik Kazalarına Dair Davalarda Avukatın Önemi

Her davada olduğu gibi, bir trafik kazası davasında da tarafları temsil edip mahkeme boyunca haklarını en etkili biçimde savunmasını sağlamak da avukatın görevidir. Bu bağlamda, örneğin İstanbul’da gerçekleşen bir trafik kazasında, suçlu olsun suçsuz olsun; bir sürücünün en büyük yardımcısı ve belki de kurtarıcısı, bir İstanbul trafik kazası avukatı olacaktır. Çünkü davada tarafın suçsuzluğunu hâkim karşısında en iyi şekilde ispat edebilecek kişi bir avukattır. Bu aynı zamanda suçsuz tarafın bunu ispatına hizmet edebileceği gibi, suçlu olan tarafın alacağı cezanın da hukukun en temel ilkelerinden biri olan hakkaniyet ilkesine de uygun olmasını sağlayacaktır.

Kimler Trafik Kazası Avukatı Olabilir?

İstanbul’da okumuş olmasına gerek olmadan hukuk eğitimini tamamlayıp zorunlu avukatlık stajını da tamamlayıp meslekî ruhsatını almış herkes İstanbul trafik kazası avukatı olabilir. Bunun içinse sadece ülke içinde bir hukuk fakültesi lisans programını fakültenin belirlediği şartlar altında başarıyla tamamlamak fazlasıyla yeterlidir. Bu alandaki davalara bakan bir avukat olmak için başka bir özelliğe gerek görülmese de, ceza hukukuna ve trafik kurallarına hakim bir hukukçunun bu alanda çalışması çok daha kolay olacaktır. Çünkü ceza hukuku bir trafik kazasında oluşabilecek suçları (TCK m.85,89) düzenlemektedir ve somut olayı en iyi şekilde yorumlayıp müvekkilini en iyi şekilde savunmak için trafik kurallarını iyi bilmek çok önemlidir.

Haberler

Haber aranıyor...

Köşe Yazıları

Köşe yazısı aranıyor...