BAĞRIMIZA BASTIK

Sakarya’da yaşayan mülteciler hakkında şimdiye kadar çok şey yazıldı, çizildi. Ancak demsi rakamlar, Sakarya’nın mültecileri bağrına bastığını ortaya koydu...

GÜNDEM 04.06.2014, 11:47 04.06.2014, 11:47
BAĞRIMIZA BASTIK

İŞTE RESMİ RAKAMLAR
Valilik kanalıyla devletin tüm ilgili resmi kurumlarından alınan bilgilere göre ilimizde 26 Mayıs 2014 itibari ile çeşitli ülkelerden gelen ve kayıt altında bulunan bin 862 uluslararası koruma başvuru sahibi (Uluslararası koruma başvurusunu yapmış ancak kabul edileceği ülke henüz belli olmayan) yabancı yaşıyor. Bu yabancılardan, geçici ikamet izni verilen 301’i Suriye uyruklu, 1 sığınmacı ise mülteci statüsünde ilimizde ikamet ediyor.
SON YILLARDAKİ ARTIŞ
İlimizde, geçici ikamet izni verilen 301 Suriye’liile ‘Uluslararası koruma başvuru sahibi’ statüsünde 8 Suriye uyruklu yabancı yaşıyor. Devletin resmi rakamlarına göre son yıllarda ilimizde yaşayan yabancı sayısında artış yaşanırken, geçici ikamet izni verilen Suriye uyruklu yabancılar, mülteci ve ‘Uluslararası koruma başvuru sahibi’ statüsündeki yabancılara Birleşmiş Milletler (BM), sivil toplum ve yardım kuruluşları aracılığı ile yardımlar yapılıyor.
YARDIMLAR YAPILIYOR
Buna göre resmi rakamlara göre ilimizdeki daha çok Adapazarı, Serdivan ve Erenler’de yoğun olarak yaşayan yabancılara Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Belediyeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Kızılay, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarınca, kendi mevzuatları çerçevesinde çeşitli yardımlar yapılıyor. Bu kapsamda, ilimizde yaşayan yabancılara maddi yardımlarda yapılabiliyor.
NAKDİ PARA YARDIMI
Valilik kanalıyla, devletin resmi kurumlarından verilen bilgiye göre, ilimizde yaşayan mültecilerle ilgili olarak nakdi yardımların ayrıntıları ise şöyle. Buna göre,Serdivan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, Serdivan’daikamet etmeleri halinde, evin kira bedeli, evde yaşayan kişi sayısı, öğrenci sayısı ve evde çalışan kişi durumuna göre her ay, 2 ayda bir ve 3 ayda bir olmak üzere 200 TL ile 500 TL arası nakdi yardım yapılıyor.
ERENLER - ADAPAZARI
Erenler Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından, muhtaçlığı tespit edilen 37 sığınmacı aileden 143 kişiye, günlük 1 öğün yemek bedeli olarak 4,40 liradan, aylık hane kişi sayısına göre Mart ayında (1 aylık) 18 bin 876 lira yemek yardımı yapıldı. Adapazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ise, ilçe sınırlarındayaşayan mültecilere, Nisan ayı için 1 öğün yemek bedeli olarak, 4,40 liradan 260 haneye, 139 bin 332 lira para yardımı yapıldı.
VATANDAŞLIK ŞARTLARI
Öte yandan ilimizde yaşayan yabancıların Türk vatandaşlığınıkazanmasına dair iş ve işlemler, 12 Haziran 2009 tarih ve 27256 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor. Buna göre mülteciler de bu kanun ve kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşımaları halinde, Türk vatandaşlığını kazanabiliyor.
5 YILI DOLDURMA ŞARTI
Genel olarak, Türk vatandaşlığının kazanılması ile ilgili aranan şartlar ise şöyle; Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek. Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak. İyi ahlak sahibi olmak ve yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
GELİRE SAHİP OLMALI
Türk vatandaşlığının kazanılması için aranan diğer şartlar ise şöyle; Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak. Tüm bunların yanın sıra, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardaaranan bu şartların yanı sıra, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir.
EVLİLİK VE VATANDAŞLIK
Öte yandan bir Türk vatandaşı ile evlenmek, doğrudan Türk vatandaşlığı kazandırmıyor ancak bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri evli olan ve evliliği devam edenler, Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabiliyor. Başvuru sahiplerinde ise aile birliği içinde yaşama, evlilik birliği ile bağdaşmayacak faaliyette bulunmama, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama gibi şartlar aranıyor.
BAKANLAR KURULU KARARI
Ayrıca, istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılabileceği durumlarda var. Buna göre kamu düzeninde engel teşkil edecek hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile Türkiye'ye olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen kişiler, vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler ve göçmen olarak kabul edilen kişiler, bakanlar kurulunun alacağı karar ile Türk vatandaşlığına geçebiliyor.
VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ
İlimizde yaşayan mülteciler, her türlü sağlık hizmetinden ise yararlanabiliyor. Buna göre muayene olmak için aile sağlığı merkezlerine başvuran tüm mültecilerin muayeneleri yapılırken, bebek, çocuk, gebe ve lohusa izlemleri ile takipleri yapılmakta ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Ayrıca yenidoğanlaraNeonatal Tarama veaile planlaması kapsamında başvuran kişilere aile planlaması yöntemi ile ilgili malzeme ve danışmanlık veriliyor.
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK

banner76
Tüm bunların yanı sıra, ilimizde verilen sağlık hizmetleri kapsamında hamilelerde demir eksikliği anemisi ile ilgili malzemeler ve tedavisi yapılırken,çocuklara demir ve D-vit damla yardımı yapılıyor. Bağışıklama hizmetleri kapsamında ise tüm çocuklara aşıları yapılırken, herkese sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında sunulan hizmetlerin tamamından, ilimizde yaşayan yabancılarda rahatlıkla istifade edebiliyor.
2’NCİ VE 3’NCÜ BASAMAK
2’nci ve 3’ncü basamak sağlık hizmetlerinde ise ilimiz Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerine müracaat eden mültecilere verilen sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu güncel sağlık mevzuatları ile birlikte Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetmeliği, Başkanlığınıngenelgesi ve SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliğindeki usul ve esaslar doğrultusunda muayene ve tedavileri yapılıyor.
SAĞLIK ve EĞİTİM HİZMETİ
Mültecilere verilen sağlık hizmetlerine ait tedavi giderleri ise ilimiz ‘İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne’ kesilen faturalar karşılığında tahsil edilirken, hasta ve hasta yakınlarından herhangi bir ücret talep edilmiyor. Öte yandan ilimizde mülteci olarak eğitim-öğretime devam eden 271 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden oturma müsaadesi alan ve elinde yurt dışından getirdiği öğrenim belgesi bulunan 130 öğrencinin denklik belgeleri ise yapıldı.
SIĞINMACI ÖĞRENCİLER
Elinde her hangi bir öğrenim belgesi bulunmayan 141 öğrencinin ise beyanlarına ve kendi ifadelerine göre okullara yönlendirmeleri yapıldı. Mayıs ayı itibariyle 7 ilçemizde 271 yabancı öğrenciden 140 öğrenci İlkokullarda, 88 öğrenci Ortaokullarda, 5 öğrenci İmam Hatip Ortaokullarında, 11 öğrenci Genel Liselerde, 2 öğrenci Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinde, 25 öğrenci ise İmam Hatip Liselerinde eğitim ve öğretime devam etme olanağı buldu.
TÜRKÇE KURSLARI
Türkiye’ye uyum sağlamaları açısından Türkçe öğrenmelerine yönelik kurslar ise aralıksız olarak devam ediyor. Buna göre ilimizde Halk Eğitim Merkezlerince mülteci öğrencilerin Türkçe ve diğer dil kurslarına katılmaları teşvik ediliyor. Adapazarı, Erenler, Serdivan ve Sapanca Halk Eğitim Merkezlerinde “Türkçe Okuma Yazla A-1 Kursları” devam ederken, bu kurslara 103 erkek 136 kadın olmak üzere toplam 239 mülteci kursiyer katılıyor. Hakan ARSLAN

Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne Bağlı sağlık tesislerinde Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına, 2011-2014 yılları arasında verilen sağlık hizmetleri ise şöyle oldu;

HASTANE ADI Poliklinik Sayısı Yatan Hasta Sayısı Ameliyat Sayısı Doğum Sayısı
S.B.Sakarya Üniversitesi E.A.H. 137 6 2 -
Yenikent Devlet Hastanesi 11 - - -
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hast. 86 7 4 5
Toyotasa Acil Yardım Hastanesi 2 - - -
Akyazı Devlet Hastanesi 34 - - -
Hendek Devlet Hastanesi 1 - - -
Karasu Devlet Hastanesi 9 - - -
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi 8 - - -
Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi 6 - - -
Pamukova İlçe Devlet Hastanesi 2 - - -
Kocaali İlçe Devlet Hastanesi 17 - - -
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1 - - -
TOPLAM 314 13 6 5
 

Yorumlar (0)
banner59
5
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Nisan 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Başakşehir 33 33
19. Gençlerbirliği 34 32
20. Erzurumspor 34 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23