NE SÖYLEYECEKLER?

20 Nisan 2011, Çarşamba - 13.03

ERGÜN ÖZKAN

İktidar partisi 7-0 yaparız diyor ama şehrin şu sorununu çözeriz diye henüz bir şey demiyor. Sandık önümüze geliyor, seçim dönemine ilişkin, siyasi partilerin seçim beyannameleri ve milletvekili adaylarının dillendireceği sorunlara ilişkin çözümler, vereceğimiz oyun rengini tayin edecek.

AKP iktidarı ile değişen ne? Dün var olup da bugün önümüzde sorun olmaktan çıkmış tek bir husus gösterilebilinir mi?

—Şehrimizde esnaf ve vatandaşın satın alma gücü AKP iktidarı ile yükselişe geçmiş midir?

—Sakarya tarım sektörü açısından ülkede önemli sayılabilecek konum ve potansiyele sahip bir il iken, AKP iktidarı ile bu durumumuz gelişim kaydetmiş midir yoksa daha da geriye mi gitmiştir?

—AKP iktidara geldiğinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin sayısı ve mali gücü olumlu gelişme göstermiş midir?

—AKP iktidara geldiğinde ilimizde olan icra daire sayısı iki iken bugün altı olmuş mudur?

—Ilimizde her yıl yirmi bin kişi icraya verilirken bugün bu sayı altmış binlere ulaşmış mıdır?

—AKP iktidarından önce kamuya ait sanayi kuruluşları, özelleştirme adı altında devredilerek daha da iyi bir hale dönüştürülmüş müdür?

—AKP iktidarında çalışanlar taşeronlaşmış mıdır? Taşeron işçiler düşük maaş ve yetersiz özlük haklarıyla çalıştırılmakta mıdır? Taşeron işçi uygulamasından tek memnun taraf, işi alan işveren midir?

—Şehirde kurulmuş olan Organize Sanayi Bölgelerinde ki sanayicinin durumu AKP iktidarı ile daha üretken bir hale gelmiş midir?

—Şehrin en önemli sosyal yapısını besleyen SAKARYA SPOR’ un, AKP iktidarı ile yaşamadığı şampiyonluğu kalmış mıdır ve şuanda sorunsuz bir halde midir?

—Sapanca Gölü başta olmak üzere turizme sunulabilecek hangi yatırımlar gerçekleştirilmiştir?

— İşsizlik oranımız AKP iktidarı ile ülke ortalamasının altına düşmüş müdür?

—17 Ağustos 1999 depreminden geriye kalan orta hasarlı binalar sorunumuz çözülmüş müdür?

İktidara mensup milletvekili adayları bu sorunların çözümü için ne söyleyecekler. Her dönem bu il iktidara ülke ortalaması üzerinde destek vermiştir. Bu destek ilimizde nasıl bir karşılık görmüştür?

Önemli bir oranda milletvekili sayısının tamamına yakınını almasına rağmen, sorunların azalmayıp çoğalması adayların oy isteme döneminde önüne çıkmayacak mıdır?

Tüm bu olumsuz tablo ortada dururken iktidar adaylarının, ne söyleyerek oy isteyeceğini ve vatandaşı hangi yöntemlerle(!) ikna edeceklerini ben de merak ediyorum!

Ya sorunlarla yaşamaya devam edeceğiz ya da siyasette rekabeti sağlayıp değişimin önünü açacağız..

 


 

YORUM EKLE

Haberler

Haber aranıyor...

Köşe Yazıları

Köşe yazısı aranıyor...