“Çiftçinin borcu katlanarak artıyor”

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin sorunları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Bayraktar çiftçinin sorunlarını hatırlattığı toplantıda, çözüm önerilerini de ortaya koydu.

EKONOMİ 03.12.2020, 12:17 03.12.2020, 12:17
“Çiftçinin borcu katlanarak artıyor”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçinin katlanarak artan borçlarının faizsiz yapılandırılması gerektiğini belirterek; “GSMH’nin yüzde 1’inin destek olarak,  üreticilerimize verilmesini ve sorunların çözümü için her türlü çabanın gösterilmesini bekliyoruz.”

 

[[y:ZMXiv_UXJo0]]

Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin sorunları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Bayraktar çiftçinin sorunlarını hatırlattığı toplantıda, çözüm önerilerini de ortaya koydu. 
ÇİFTÇİ BÜYÜK BİR KRİZİ ÖNLEDİ
Bayraktar; “Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte tarımın önemi daha iyi anlaşıldı. Ülkemiz, çiftçilerimizin gayretiyle bu süreci en başarılı şekilde yürüttü. Fedakar çiftçilerimiz, bu süreçte tüm zorluklara göğüs gererek, tarlasında, bağında, bahçesinde, ahırında, ağılında çalışmaya ve üretmeye devam etmiştir, etmektedir.
Sizlerin huzurunda ülke insanımızı bu süreçte kimseye muhtaç etmeyen emektar çiftçilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çiftçilerimiz, hem insanlarımıza gıdanın ulaşmasını sağlayarak daha büyük bir krizi önledi. 
Hem de, 2. Çeyrekte tek büyüyen sektör olarak bu süreçte ekonomiyi ayakta tuttu. 2.çeyrek rakamlarına baktığımızda, sanayi, inşaat ve hizmetler sektörleri küçülürken, tarım sektörü büyüme gösterdi. Bu dönemde tarım sektörü üretim, istihdam ve dış ticaret açısından ekonomiye önemli katkıda bulundu.
TARLADA KALMA MÜCADELESİ
Bu süreçte çiftçilerimizin karşılaştığı her sorunda yanlarında olduk, üretime devam edebilmeleri için büyük çaba sarf ettik. Sorunlarla ilgili hazırladığımız raporları Sayın Cumhurbaşkanı ve ilgili Bakanlarımıza gönderdik. Çiftçilerimizden yasakların kalkması ve tarlada kalabilmeleri için büyük mücadele verdik.
Tarımsal üretimde, yeni bir üretim sezonuna başlamış bulunuyoruz. Koronavirüs süreci devam ederken,  çiftçilerimiz sezona başta kredi borçları olmak üzere, hayvansal üretimde de önemli sorunlarla başladı. Patateste ise pazarlama sorunu hala devam etmektedir.
Bunların yanında, sözleşmeli üretimde hazırlanması düşünülen mevzuat değişikliği konusunu da  üreticilerimiz açısından fevkalade önemli buluyoruz.
SORUNLARI İLETTİK
Çiftçinin biriken borçlarının faizsiz yapılandırılması, süt hayvanlarının kesime gitmesinin önlenmesi, besicilerimizin maliyet ve pazarlama sorunları, patates pazarlama sorunları ve sözleşmeli üretim ile ilgili görüşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza ve Ticaret Bakanımıza birer mektupla ilettik. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanımızla da bu sorunları görüştük.
Son yıllarda artan girdi fiyatları, pazarlama sorunları ve yaşanan doğal afetler nedeniyle krediye daha fazla ihtiyaç duyan tarım sektöründe Koronavirüs ile birlikte çiftçilerin kredi borçları da buna paralel olarak arttı.
ÇİFTÇİNİN BORCU
Çiftçinin toplam borç bakiyesi 2019’da 106 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşirken, 2019 yılı sonundan 2020 Eylül ayına kadar, tarımda kredi kullanımı 122 milyar 941 milyon liraya ulaştı.  9 aylık süreçte bankalardan kredi kullanımı yüzde 15,6 oranında artış gösterdi. 

----


Bu dönemde, Tarım Kredi Kooperatiflerinin kullandırdığı kredi miktarı ise 7,7 milyar lira oldu. 
Koronavirüs nedeniyle alınan çeşitli kararlar çerçevesinde bankalar vadesi gelen kredilerde erteleme ve yapılandırma yaptı, ayrıca Temmuz ayı sonuna kadar icra işlemleri durduruldu.  Ancak, süre bitiminden sonra, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bankalar tarafından icra işlemleri başlatıldı.
BORÇ KATLANARAK ARTIYOR
Bankalar, mevzuatları çerçevesinde yapılandırma kolaylıkları sağlasa da, yüksek faiz oranları ile yapılan yapılandırma çiftçilere daha çok zarar vermektedir. Çiftçinin geleceğe yönelik borcu katlanarak artmaktadır. Aslında, çiftçimiz borcunu tamamen ödemek istemektedir.  
Çiftçilerin bunu yapabilmesi için de tüm bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yapılandırılarak faizsiz olarak uzun vadeye yayılarak taksitlendirilmesi önem arz etmektedir. 
Süt ve et üreticilerinin en büyük girdisi yemdir. 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre besi yemi yüzde 41,98, süt yemi ise yüzde 41,88, saman fiyatı yüzde 27,16,mısır silajı yüzde 24,24,  kuru yonca otu yüzde 24,48 arttı.
SÜT FİYATI
Buna karşılık üreticinin sattığı çiğ süt fiyatı Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği tavsiye fiyata göre 15 Kasım 2019 yılından bu yana  brüt 2 lira 30 kuruş olarak Aralık 2020 tarihine kadar sabitlenmişti. Üretimde bütün girdiler artarken  çiğ süt fiyatları artırılmamaktadır. Kesintilerle birlikte üreticinin eline geçen fiyat 2 lira 17 kuruştur. Bilim adamları sürdürülebilir bir süt hayvancılığı için süt/yem paritesinin en az 1,5 olması gerektiğini ifade etmektedirler. Çiftçilerin alım gücü 2015 yılından bu yana sürekli düşmektedir. 
2015 yılında 1,16 olan parite, 2016 yılında 1,12, 2017 yılında 1,03,  2018 yılında 1,00, 2019 yılında ise 1,05 olmuştur.
2020 yılı Ocak ayında 1,23 olan parite, bu aydan itibaren sürekli düşmüş,  yem fiyatlarında yaşanan hızlı artışlarla birlikte Kasım ayında 0,94’lere kadar gerilemiştir.
Ulusal Süt Konseyi bir an önce toplanarak, 1,5 pariteye göre bir fiyat açıklayarak, damızlık süt hayvanlarının kesime gitmesini önlemelidir. Beklentimiz, fiyatın sürdürülebilir seviyeye getirilmesi ve süt priminin de Ekim-Kasım-Aralık aylarında da 40 kuruş olarak ödenmeye devam edilmesidir.
KIRMIZI ET 
Diğer taraftan kırmızı et yetiştiricilerimiz bir kilogram karkas sattığında; 2016 yılında 28,2 kilogram, 2017 yılında 26,1 kilogram, 2018 yılında 21,6 kilogram, 2019 yılında ise 19,1 kilogram yem alabilmiştir. 
Görüldüğü gibi yetiştiricilerin alım gücü 2016 yılından itibaren sürekli azalmıştır. 2020 yılına gelindiğinde alım gücündeki azalma devam etmiş,  Kasım ayında yem fiyatlarının da yükselmesiyle birlikte alım gücü 16 kilograma kadar düşmüştür.
Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre,  besi yem fiyatları yüzde 42 oranında arttı.  Besicilerimizin alım gücünün artırılması, üretimden vazgeçmemeleri için üreticilerimize mazot ve gübrede yapıldığı gibi yem desteği verilmelidir. 
Ayrıca Et ve Süt Kurumu düşen et fiyatlarına karşı, makul bir fiyatla piyasaya girerek üreticimizin maliyeti üzerinde, onu memnun edecek bir fiyatla et kesim fiyatlarına müdahale etmelidir.
BESİCİ SIKINTI İÇİNDE
Bütün bu nedenlerle süt ve besi üreticilerimiz sıkıntı içindedir. Hayvancılıkta yaşanan bu sorunlar, yüksek maliyeti karşılayamayan üreticilerin damızlık hayvanlarının kesime gönderilmesine, et fiyatlarının düşerek üretici gelirinin azalmasına,  üretimden çekilmesine neden olmaktadır.  Hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin ve et ve süt üretiminde kendine yeterliliğin sağlanması, koronavirüs ve kurların artması sürecinde daha da önem kazandı. 
Çünkü kesilen hayvanları yerine koymak, eskisinden daha pahalı hale geldi. Bu hayvanlar bizim geleceğimizdir. Hayvancılık sektöründe ithalata bağımlı olmaktan kurtarmalıyız.  Çünkü artık yurt dışından ucuz et ve ucuz hayvan bulma imkanı yoktur.  Yapacağımız her ithalat bağımlı ülke insanımızın daha pahalı et yemesine daha pahalı süt tüketmesine neden olacaktır.
İthalatla sadece et ve hayvan değil enflasyon da ithal etmiş olursunuz.  Bütün bitkisel üretim için de bu böyledir. Üretemezsek enflasyon ithal ederiz. Bunu, bugün ithal ettiğimiz bitkisel ve hayvansal ürünlerde görüyoruz. Ülkemizin gıda güvencesinin sağlanmasında  yerli ve milli üretimden başka çıkış yolu yoktur.
PATATESTE SORUN DEVAM EDİYOR
 Patates pazarlamasında da sıkıntı devam etmektedir. Pandemi tedbirleri kapsamında  lokanta ve otellerin önceleri kapalı olması sonrasında ise tam kapasite çalışmaması nedeniyle patateste pazarlama sorunları meydan geldi.  Bu sürecin sıkıntıları hala devam ederken 2020 yılında patates rekoltesinin bir önceki yıla göre 5 milyon tondan  5 milyon 200 bin tona çıkması sorunu daha da derinleştirdi.
Türkşeker ve Atatürk Orman Çiftliğinin erkenci ürünlerin sonuna gelindiği Ağustos ayında alım yapması ile fiyatları biraz hareketlendirse de, Türkşeker ve AOÇ’nin piyasadan çekilmesi ile birlikte fiyatlar tekrar gerilemiştir. Bu nedenle kışlık patateste, pazarlama ve düşük fiyat sorunları devam etmektedir. 
Halihazırda, üreticilerimiz 90 kuruşa mal ettiği patatesi depodan 80 kuruşa, maliyetin altında bir fiyata satmak zorunda kalmaktadır.  Türkşeker, TKK’nin acilen piyasaya girerek doğrudan üreticiyi mağdur etmeyecek, piyasa istikrarı sağlayacak bir fiyatla alım yapmasını,  patates ihracatına teşvik verilerek artan üretimin ihracata yönlendirilmesini talep ediyoruz.
Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kurumlar tarafından alımlar artırılarak, menülerde patatese daha fazla yer verilmesi; belediyelerce patates alımı yapılarak, sosyal yardımlar kapsamında dağıtılan ürünlere patatesin de eklenmesi, pazarlama sorunlarını çözmede katkı sağlayacaktır. 
TARIMDA ÜRETİM PLANLAMASINA İHTİYAÇ VAR
Sözleşmeli üretimin yeniden yapılandırılması ile ilgili, mevzuat değişikliğine esas olmak üzere, TZOB olarak görüşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Ülkemiz için stratejik öneme sahip toprak ve  su kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılması ve çiftçilerimizin düzenli bir gelire, tüketicilerimizin de makul bir fiyattan ürünlere ulaşabilmesi için tarımda üretim planlamasına ihtiyaç vardır. Üretim planlamasının en önemli araçlarından birisi de tarım ve sanayi entegrasyonunu da sağlayacak sözleşmeli üretim modelidir.
TARAFSIZ TAHKİM KURULU OLUŞTURULMALI
Sözleşmeli üretim halen ülkemizde belli alanlarda ve ürünlerde uzun yıllardan bu yana yapılmaktadır. Ancak uygulamada bazı sorunlar da yaşanmaktadır. Bu sorunların aşılabilmesi ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılabilmesi için, üreticinin hakkını koruyacak düzenlemelerin yapılması,  üreticinin gelirlerinin garanti altına alınması, Sözleşmenin üretici ile firma arasında yapılması yerine, birlik, kooperatif ve benzeri çiftçi örgütleri ile yapılması ve  bu yolla üretim yapan üreticilerin desteklenmesi,
Devletin firmaları ve örgütleri destekleme ve denetlemede etkin olması,
Sözleşme şartlarına uymayan çiftçi veya firmalar için yaptırımların sözleşmede yer alması,
Uyuşmazlık durumlarında, 
Bakanlık, TZOB, firma temsilcileri ve STK gibi kurumların yer aldığı tarafsız Tahkim Kurulunun oluşturulması, 
Sözleşmede yer alacak ürün fiyatlarının maliyetler de dikkate alınarak, iki tarafı da koruyacak şekilde tarafsız bir komisyon tarafından belirlenmesi önem arz etmektedir. Ayrıca yasa tasarısı hazırlıklarında üretici örgütlerinin görüş ve önerilerinin alınmasını müdahil olmasını talep etmekteyiz. 
GSMH’NİN YÜZDE 1’İ ÇİFTÇİYE DESTEK OLARAK VERİLMELİ
Mart ayından beri koronavirüsle mücadele ederken, zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte yaşananlar, kendine yeterli miktarda gıda üretebilen ülkelerin bu süreci daha rahat atlatabileceğini gösterdi. Tarımda kendine yeten ülke olmanın önemini her zaman gündemimizde tuttuk. 
Türk tarımının ülke ekonomisindeki payına ve hasıla olarak dünyadaki yerine baktığımızda,  Türkiye’nin hala bir tarım ülkesi olduğunu görmekteyiz. Ancak bu potansiyelimizi yeterince değerlendirmemiz gerekmektedir. 
Bu nedenle, Gayri safi Yurtiçi hasılamızın yüzde 1’inin destek olarak,  üreticilerimize verilmesini ve üreticilerimizin sorunlarının çözümü için her türlü çabanın gösterilmesini bekliyoruz.”

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 24 Ocak 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Trabzonspor 20 33
6. Alanyaspor 19 31
7. Hatayspor 19 31
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 19 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 17 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 19 40
3. Sevilla 19 36
4. Barcelona 18 34
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 19 28
8. Real Betis 20 27
9. Cádiz 20 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 20 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 20 13