Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu belgeyle enerji maliyetleri en aza indirilecek ve verimliliğin artırılması için gerekli süreçlerin hayata daha kolay geçirilmesi sağlanacak.

Yıllık denetimleri bulunan ve 3 yıl geçerli ISO 50001 belgesi, enerji tüketimi ve maliyetlerin azaltılması noktasında önemli bir yol haritası sunarak, enerji kullanımında yoğun süreçleri belirlemek ve bunları optimize etmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlıyor.

Sera gazı emisyonlarının ve karbon ayak izinin azaltılmasını sağlayacak enerji hedeflerinin belirlenmesine ve bunlara ulaşılmasına aracı olan ISO 50001 belgesi, çevresel sorumluluğa olan bağlılığı gösterme konusunda işletmelere yardımcı oluyor.

Aynı zamanda belge, sürekli gelişen enerji kullanımı ve emisyonlarla ilgili yasal gerekliliklere uyumlu kalmaya ve enerji ile ilgili riskleri etkin bir şekilde yönetmeye de katkı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi Müdürü Onur Demir, madenciliğin doğası gereği enerji talebi yüksek bir sektör olduğunu belirterek, "Hal böyleyken enerji kullanımında azami hassasiyet gösterebilmek ve verimli yöntemler hayata geçirmek, TÜPRAG gibi çevre bilinci yüksek işletmeler için fark yaratıcı adımlar atabilmenin ön koşuludur." ifadelerini kullandı.

ISO 50001 standardının şirketin enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi de dahil olmak üzere bütünleşik bir enerji politikası oluşturduğuna dair önemli bir gösterge olduğuna işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır enerji verimliliğini artırmaya, işletme maliyetlerini azaltmaya ve bu sayede çevresel performansı geliştirmeye yönelik teknik süreçlere ve yönetim stratejilerine kafa yoran, bu alanlarda ilerlemeyi kendine ilke edinmiş sorumlu bir maden firmasıyız. Sorumlu madencilik anlayışımızın bir yansıması olarak da enerji performansı konusunda dünyada en etkin standart olarak kabul gören ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni, Efemçukuru Altın Madeni işletmemiz özelinde sistemimize entegre etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sertifikasyonla birlikte, Efemçukuru işletmemizde daha önce almış olduğumuz ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ISO 14001 Çevre Yönetim sistemlerine ilişkin standartlara bir yenisini daha eklemiş, enerji verimliliği konusundaki taahhütlerimizi güçlendirmiş olduk. Nitekim, bu tür uluslararası standartlara uygunluk elde etmek, işletmelerimizin kalitesini yukarı taşımak için adeta kaldıraç görevi görüyor. Dolayısıyla bunu sadece basit bir belge olarak görmemek gerekir, bu sertifika aynı zamanda doğaya olan saygımızın ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir ifadesidir. TÜPRAG olarak, bu değerlere bağlı kalarak sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlamaya kararlı şekilde devam edeceğiz."

- Efemçukuru aylık 350 bin kilovat enerji tasarrufu sağlıyor

Yer altı havalandırma otomasyonu sayesinde aylık 350 bin kilovat enerji tasarrufu sağlayan Efemçukuru, ihtiyaca göre havalandırma projesiyle yıllık 1948,8 ton daha az karbondioksit salımı yapılıyor.

Şirketin yeraltı su atım optimizasyonu projesiyle de yeraltı su atımı operasyonundan aylık 300 bin kilovatlık enerji tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca yeraltı su atım optimizasyon projesiyle yıllık 1670,4 ton daha az karbondioksit salımı yapılıyor.

Öte yandan elektrik yeraltı mikseri projesiyle enerji (elektrik-dizel) tüketimi farkından yıllık yaklaşık 37 bin 701 dolar tasarruf sağlanırken bakım maliyetleri dahil edildiğinde yıllık toplam 50 bin 500 dolar tasarruf ediliyor. Elektrikli mikser ile yıllık 109,50 ton daha az karbondioksit salımı yapılıyor.

Kaynak: