Gelir idare başkanlığı tarafından yönetilen e-Defter uygulaması 2011 yılından beri uygulanmaya devam eder. Türk ticaret kanununun 6762 sayılı maddesine göre ticari defter yükümlülüğü bulunan kişilerin yevmiye defterini 212 sayılı vergi usulü kanunda ticari defterler için yazılan hükümlerden bağımsız bir şekilde dijital ortamda kayıt altına almalarına imkân sunar. Ticari defterlerin dijital ortamda arşivlenebilmesine olanak tanıyan e-Defter uygulaması evrakları güvenli bir oramda muhafaza etmenize imkân sunar.

e-Defter uygulaması pek çok firmanın kullanımına açıktır. Bilanço esasına göre defter tutan ve tüzel, gerçek bireyler bu uygulamadan faydalanabilir. Tüzel kişiler internet üzerinden kendilerine ait mühürle gerçek bireyler ise kendilerine ait mali mühür ve elektronik imza ile online olarak başvuru yapabilirler.

e-Defter Zorunluluğu Nedir?

e-Defter sistemine uygun esasları düzenleyen 1 numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğin ilgili yasalarında e-Defter tutma zorunluluğu bulunan kişilere yer verilir. E-Fatura sistemine geçişi zorunlu olan mükellefler e-Defter tutma zorunluluğuna sahiptir. Türk ticaret kanunu 397/4 uyarınca bağımsız denetime sahip olan firmalar da e-Defter tutma yükümlülüğüne sahiptir.

Yasal zorunluluğu buluna kişilerin dışında kalan ancak Elektronik Defter Genel Tebliğinde yer alan şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişiler de istekleri doğrultusunda e-Defter uygulamasına dahil olabilir.

e-Defter Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Fiziken defter tutmaya kıyasla daha az maliyete sahip olan e-Defter uygulaması kırtasiye ve formalite masraflarını en az seviyeye indirir. e-Defter uygulaması beraberinde getirdiği pek çok ayrıcalıklar ile kolay defter tutmanıza imkan sunarken enerji ve zaman kaybını da önler. Defterlerin kaydı ve arşivi için harcanan kâğıt ve fiziki arşiv alanından büyük orada tasarruf edinilebilir.

e-Defter uygulaması ile elektronik ortama taşınan kayıtlar mükelleflere ait bilgileri güvenli bir ortamda muhafaza eder. Bu sayede defterde yapılacak değişiklikler ve ibraz sürecinin güvenirliliği de artırılmış olur.

e-Defter uygulamasına aktarılan kayıtların Gelir İdaresi Başkanlığından onaylı yazılım aracılığı ile uluslararası standartlara uygun bir şekilde düzenlenmesi mükelleflere pratiklik kazandırır. Hem de standardizasyon açısından uygulamaya katılan diğer kişilere farklı kazanımlar sağlar.

Kaynak: Basın BÜLTENİ